Historia

Krótka historia Uczniowskiego Klubu Sportowego "Orbitek" w Straszęcinie

W maju 1994 roku Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki Stanisław Stefan Paszczyk i Minister Edukacji Narodowej Aleksander Łuczak wystosowali pisma skierowane do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodzicówi uczniów, w których zachęcali do zakładania uczniowskich klubów sportowych. Inicjatywa ta spotkała się z pozytywnym przyjęciem w naszym środowisku. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego Andrzeja Rachwała i Grzegorza Cebuli oraz poparciu ówczesnego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Straszęcinie Lucjana Bajora powstał klub.

Licznik odwiedzin