Program KLUB

Uczniowski Klub Sportowy Orbitek w Straszęcinie realizował Program Klub w ramach środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki w okresie 1.07-15.12.2016 r. 

Licznik odwiedzin