W maju 1994 roku Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki Stanisław Stefan Paszczyk i Minister Edukacji Narodowej Aleksander Łuczak wystosowali pisma skierowane do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów, w których zachęcali do zakładania uczniowskich klubów sportowych. Inicjatywa ta spotkała się z pozytywnym przyjęciem w naszym środowisku. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego Andrzeja Rachwała i Grzegorza Cebuli oraz poparciu ówczesnego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Straszęcinie Lucjana Bajora powstał klub.

Był pierwszym tego rodzaju klubem, zrzeszającym uczniów, nauczycieli i rodziców, który zakładał objęcie zajęciami nadobowiązkowymi wychowania fizycznego ogół młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Straszęcinie oraz jej absolwentów. Decyzją Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 V 1994 r. wpisano pod numerem 114 do rejestrów stowarzyszeń kultury fizycznej i związków, stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazwą: UKS ORBITEK Straszęcin. Nazwę wybrali uczniowie w konkursie na nazwę przyszłego uczniowskiego klubu sportowego. Po rejestracji w Urzędzie Wojewódzkim, klub zgłoszono do konkursu Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki dla nowo utworzonych UKS-ów, skąd UKS ORBITEK otrzymał sprzęt sportowy na prowadzenie sekcji badmintona, koszykówki oraz unihokeja. Uczniowski Klub Sportowy działa w oparciu o ramowy statut klubu, uchwałę Walnego Zebrania Klubu, oraz plany i regulaminy wewnętrzne klubu i poszczególnych sekcji sportowych. Ważną datą w historii klubu stał się dzień 12 V 1998 r. kiedy to klub stał się członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Badmintona. W późniejszych latach pozwoliło to zawodniczkom i zawodnikom tej sekcji brać udział w turniejach ogólnopolskich i rozgrywkach ligowych. Po zakończeniu ligowych rozgrywek w sezonie 2000/2001 drużyna znalazła się na I miejscu w II lidze i uzyskała historyczny awans do I ligi. Niestety ze względu na wysokie koszty udziału w rozgrywkach I ligi zarząd klubu wycofał drużynę z rozgrywek. Na decyzję tę wpłynął fakt, że za pierwszoplanowy cel uznano szkolenie dzieci i młodzieży, zakup sprzętu oraz starty w turniejach ogólnopolskich. Przed powstaniem klubu Szkoła Podstawowa w Straszęcinie nie odnosiła większych sukcesów sportowych. Uczniowie, startujący w zawodach na szczeblu międzyszkolnym, byli wszechstronnie uzdolnieni, uczestniczyli w rywalizacji w wielu dyscyplinach bez ukierunkowanego treningu. Powstanie UKS ORBITEK umożliwiło specjalizację w badmintonie, a tym samym zwiększyła się liczba uczniów biorących udział w rywalizacji sportowej. Przyczyniło się to w ogromnym stopniu do osiągania lepszych wyników sportowych, także w innych dyscyplinach na szczeblu wojewódzkimi ogólnopolskim. Działalność i sukcesy UKS ORBITEK spotkały się z uznaniem i pochlebnymi opiniami władz Gminy Żyraków, Podkarpackiego Związku Badmintona i Polskiego Związku Badmintona. Praca Uczniowskiego Klubu Sportowego Orbitek to nie tylko działalność sportowa, ale także organizacyjna. W latach 1994 – 2015 zarząd klubu zorganizował 17 obozów sportowych dla kadr wojewódzkich oraz innych klubów min. z Płocka, Piotrkowa Trybunalskiego, Bierunia, Niepołomic, Głubczyc i Warszawy. Ponadto zarząd klubu przeprowadził 7 kursów instruktorskich z badmintona podczas których, 280 absolwentów uzyskało tytuły instruktora sportu badminton otrzymując uprawnienia instruktorskie wydane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W latach 2011-2014 w Straszęcinie działał Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przez ostatnie 15 lat wielu zawodników klubu było powoływanych do kadry narodowej. W 1998 roku dzięki poparciu weteranów odbyły się w Straszęcinie Mistrzostwa Polski Weteranów, które były ogromnym wyzwaniem dla zarządu a zakończyły się dużym sukcesem organizacyjnym. Ta bardzo duża impreza dała początek organizacji w Straszęcinie wielu krajowych turniejów klasyfikacyjnych oraz mistrzowskich. Do największych należy zaliczyć organizację Mistrzostw Polski Nauczycieli, które odbyły się w latach 2000, 2001, 2003, 2004, 20008, 2011 i 2013. Orbitek trzykrotnie był organizatorem Finału Krajowego Gimnazjady w badmintonie, które odbyły się w 2003, 2004 i 2016 roku. Również w 2016 roku UKS Orbitek był organizatorem Mistrzostw Polski Województw Drużyn Mieszanych w Badmintonie, które odbyły się w Zespole Szkół Publicznych w Żyrakowie. Ta ostatnia impreza otworzyła nowy rozdział w działalności klubu za przyczyną doskonałej organizacji mistrzostw. W ciągu 22 lat działalności zawodnicy klubu zdobyli 91 medali rangi Mistrzostw Polski: 26 złote, 29 srebrne i 53 brązowych. W ostatnich 20 latach UKS Orbitek jest najlepszym klubem sportowym na Podkarpaciu oraz należy do ścisłej czołówki klubów badmintonowych w Polsce.