Uczniowski Klub Sportowy „ORBITEK”
39-218 Straszęcin 115
NIP- 872-14-72-710
tel- 600 054 499
adres email: orbitek@gmail.com

numer konta bankowego: 
Santander Bank – 53 1090 2590 0000 0001 5681 8070