Klub otrzymał wsparcie dla przebywających uchodźców z Ukrainy

Nasz klub otrzymał na podstawie złożonego wniosku dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO. Dofinansowanie objęło zakup pościeli i niezbędnego sprzętu AGD w związku z pobytem dzieci i młodzieży z Ukrainy. Kwota dofinansowania wyniosła 6540 zł.