Potępiamy inwazję na Ukrainę !!!!

Uczniowski Klub Sportowy Orbitek potępia wszelkie akty przemocy na terenie Ukrainy.