Zapraszamy na turnieje badmintona do Tarnowa

21.09.2019 r. rozpoczyna się cykl turniejów badmintona Małopolska Open. Jest to kontynuacja turniejów rozgrywanych w ubiegłym roku Redson CUP. Poniżej przedstawiamy regulamin i gorąco zapraszamy.

REGULAMIN MAŁOPOLSKA OPEN – CYKL TURNIEJÓW BADMINTONA

ORGANIZACJA I TERMINY ROZGRYWEK

1. ORGANIZATORZY

UKS ORBITEK,  Centrum Sportów SPOKOJNA. Obsługę sędziowską zapewnia UKS ORBITEK.

2. MIEJSCE ROZGRYWEK

TARNÓW – Centrum Sportów Spokojna, ul. Spokojna 20c, 33-100 Tarnów

3. KATEGORIE

 • SINGIEL AMATOR A (ZAAWANSOWANY)
 • SINGIEL AMATOR B (ŚREDNIO ZAAWANSOWANY)
 • SINGIEL AMATOR C (POCZĄTKUJACY)
 • SINGIEL 45+ MĘŻCZYŹNI i KOBIETY
 • SINGIEL OPEN MĘŻCZYŹNI
 • SINGIEL OPEN KOBIETY
 • GRA PODWÓJNA MĘŻCZYŹNI
 • GRA PODWÓJNA (40+)
 • GRA PODWÓJNA KOBIETY
 • MIKST

  4.TERMINY

1) 21.09.2019 (sobota)

2) 19.10.2019 (sobota)

3) 16.11.2019 (sobota)

4) 14.12.2019 (sobota)

5) 11.01.2020 (sobota)

6) 08.02.2020 (sobota)

7) 07.03.2020 (sobota) – Otwarte Mistrzostwa Tarnowa

8) 11.04.2020 (sobota)

9) 16.05.2020 (sobota)

5. ZGŁOSZENIA

W każdym turnieju Cyklu można wziąć udział max. w 2 kategoriach  zgodnie z podziałem wymienionym w pkt. 3. W przypadku małej ilości zgłoszeń do kategorii kobiecych organizator dopuszcza możliwość gry kobiet w dowolnej kategorii męskiej.

Prosimy o zgłoszenia na:

e-mail: turniejetarnow@gmail.com

sms/tel. 698 695 078 – Mariusz Tochowicz

Lista zgłoszonych zamykana jest o godz. 15:00 w każdy czwartek przed turniejem.

W e-mailu lub sms-ie ze zgłoszeniem prosimy podać: imię i nazwisko, imię i nazwisko partnera/ki
w grze podwójnej, rok urodzenia, datę turnieju, nazwę 1 lub 2 kategorii w których zagracie, miejscowość i numer telefonu kontaktowego.

 1. Korty udostępniane będą od godziny 8.30. Rozgrywki rozpoczynają się o godz. 9.00
  i rozgrywane będą zgodnie z harmonogramem czasowym umieszczonym na stronie www.tournamentsoftware.com.
 1. Terminarz turniejów dostępny jest na stronie:  https://uksorbitek.pl/ oraz facebook: Turnieje Tarnów badminton6.WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo startu w turniejach cyklu MAŁOPOLSKA OPEN mają:

 1. kategoria SINGIEL AMATOR A – zaawansowani amatorzy nigdy nie klasyfikowani na listach PZBad
 2. kategoria SINGIEL AMATOR B – średnio zaawansowani amatorzy nigdy nie klasyfikowani na listach PZBad
 3. kategoria SINGIEL AMATOR C – początkujący amatorzy (osoby które zaczynają swoją przygodę z badmintonem)
 4. kategoria SINGIEL AMATOR 45+ – zawodnicy/czki powyżej 45 lat
 5. kategoria GRA PODWÓJNA 40+ – zawodnicy/czki powyżej 40 lat
 6. kategorie OPEN oraz GIER PODWÓJNYCH wszyscy gracze bez ograniczeń

  7.WPISOWE

Warunkiem startu jest opłacenie wpisowego w wysokości:

30 zł od osoby za start w 1 kategorii turnieju.

Opłatę startową należy uiścić bezpośrednio przed turniejem u organizatora.

III. SYSTEM ROZGRYWEK

 1. Rozgrywki cyklu MAŁOPOLSKA OPEN prowadzone są systemem grupowo-pucharowym pośrednim. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów do 15 punktów.
 2. Jeżeli strony osiągną wynik 15:15 to seta wygrywa strona zdobywająca przewagę dwóch punktów.
 3. Jeżeli strony osiągną wynik 20:20 to seta wygrywa strona zdobywająca 21. punkt.
 4. System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń i będzie zapewniał maksymalnie dużą ilość gier możliwą do rozegrania w dniu turnieju. Po rozegraniu meczy grupowych z grupy wychodzi minimum 2 zawodników.
 5. Warunkiem rozegrania kategorii wymienionych w punkcie II jest zgłoszenie minimum 5 zawodników/par w danej kategorii.
 6. Rozstawienie zawodników w pierwszym turnieju odbywa się na podstawie klasyfikacji generalnej z poprzedniego Cyklu Turniejów Małopolska Open.  O klasyfikacji i rozstawieniu
  w kolejnym turnieju decyduje suma punktów zdobytych w turniejach nowego cyklu oraz
  w przypadku jednakowej ilości punktów wyższe miejsce zajęte w ostatnim turnieju.

W przypadku równej ilości punktów i jednakowym miejscu zajętym w ostatnim turnieju decyduje losowanie przeprowadzane przez organizatora.

 1. Liczba punktów za wyniki uzyskane w turnieju ustalana jest następująco: 1 miejsce – 100 punktów,2 miejsce – 80 punktów,3 miejsce – 60 punktów,4 miejsce – 50 punktów, 5-8 miejsce – 30 punktów, 9-32 miejsce – 15 punktów
 2. We wszystkich turniejach cyklu MAŁOPOLSKA OPEN rozgrywane są mecze o 3-cie miejsce.
 3. Zwycięzcą cyklu rozgrywek MAŁOPOLSKA OPEN w poszczególnej kategorii zostaje zawodnik/para który zgromadził najwyższą ilość punktów na podstawie 7 najlepszych wyników z 9 turniejów. 
 4. Rodzaj lotki jest ustalany przez zawodników przed każdym meczem. W razie braku porozumienia pierwszeństwo ma lotka piórowa. Kolejność lotek według rankingu PZBad. Organizator zapewnia lotki nylonowe.

      8. NAGRODY

 1. Za miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach wszystkich turniejów cyklu przyznawane są dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.
 2. Za miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej wszystkich kategorii (podsumowanie po ostatnim turnieju) – przyznawane są puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe.
 3. W trakcie całego cyklu turniejów losowane będą nagrody wśród wszystkich uczestników.

  9. ZASADY OGÓLNE
 1. Wszelkie sprawy sporne zawodów rozstrzyga sędzia główny lub organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i poprawek regulaminu w trakcie trwania cyklu oraz opublikowaniu ich na 7 dni przed datą kolejnego turnieju na stronie internetowej https://uksorbitek.pl/
 3. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się regulaminy sportowe PZBad.
 4. Organizator nie ubezpiecza startujących zawodników.
 5. Uczestnicy odpowiadają za stan swojego zdrowia.
 6. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 7. Uczestnicy zgadzają się na publikację zdjęć, filmów ze swoim udziałem oraz imienia i nazwiska wyłącznie na potrzeby organizacji turnieju i prezentacji wyników.
 8. Wymagane są czyste obuwie zamienne na niebrudzącej podeszwie.
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
 10. Wysłanie zgłoszenia na turniej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.