Wznawiamy treningi w klubie

Po długim okresie braku treningów, rozpoczynamy procedurę powrotu do zajęć w hali. Oczywiście obowiązywać będą odpowiednie zasady zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszyscy zawodnicy, którzy będą chcieli brać udział w treningach muszą uzyskać zgodę rodziców,   oraz zapoznać się  z  procedurą. Zgodę i procedurę zajęć podpisaną przez rodziców prosimy przesłać mailem lub dostarczyć do trenera w aplikacji Messenger w postaci zdjęcia lub skanu.  Grupa I na adres: skrzek.piotr04@gmail.com , Grupa II: orbitek@gmail.com   ZGODA RODZICÓW  PROCEDURA ZAJĘĆ . Termin rozpoczęcia zajęć zostanie podany zawodnikom, którzy prześlą zgody.